location-the-crab-shack
the-crab-shack-dist3

the-crab-shack-tu-xuong

The Crab Shack - Tú Xương

The Crab Shack - Quận 3
9A Tú Xương, Quận 3, Phường 7, Tp. Hồ Chí Minh

Giờ mở cửa:
Thứ 2 - Chủ Nhật: 11:00 - 22:00

© Copyright 2022, The Crab Shack - Design by Tony Pham